Miền Bắc đồng thời "đón" bão và không khí lạnh

C-STAT