Một công ty đã tìm ra cách biến nhựa rác thải thành gạch để xây nhà, bảo vệ môi trường

C-STAT