Một đàn cá heo thường xuyên xuất hiện tại vườn quốc gia Bái Tử Long

C-STAT