Một nông dân chế tạo thành công máy rửa quả hồng xiêm

C-STAT