Một trong những thiên hà trẻ và sáng nhất vũ trụ

C-STAT