"Mực quỷ" khổng lồ: Sở hữu lực cắn mạnh như mãnh thú sư tử!

C-STAT