NASA hủy dự án quan sát thiên thể bằng tia X-ray

C-STAT