NEC công bố chip kết hợp hai định dạng Blue-ray và HD DVD

C-STAT