Nếu giải được câu đố này thì bạn còn giỏi hơn cả một kiến trúc sư

C-STAT