Nghiên cứu tế bào gốc phôi của người tiết lộ bí ẩn giai đoạn phát triển sớm nhất của con người

C-STAT