Người bị tiểu đường không nên tuyệt đối kiêng ăn ngọt

C-STAT