Người chuyển giới nữ đầu tiên trên thế giới nuôi con bằng sữa mẹ

C-STAT