Người giải được câu đố này trong 01 phút là thiên tài! Còn bạn thì sao?

C-STAT