Người may mắn sống sót 60 tiếng dưới đáy Đại Tây Dương trước khi được thợ lặn giải cứu

C-STAT