Người phát hiện lỗ thủng tầng ozon qua đời

C-STAT