Nhà khoa học nhỏ tuổi nhất Ấn Độ với những phát minh thiên tài

C-STAT