Nhà máy biến rác thải thành điện đầu tiên ở châu Phi

C-STAT