Nhà máy đóng tàu cao tốc rộng bằng 248 sân bóng ở Trung Quốc

C-STAT