Nhà nghiên cứu sóng hấp dẫn người Anh qua đời trước giải Nobel

C-STAT