Nhật Bản muốn Olympic 2020 dùng toàn năng lượng tái tạo

C-STAT