Nhật Bản sẽ có tháp truyền hình cao nhất thế giới

C-STAT