Nhật Bản: Tên lửa rơi ngược trở lại bệ phóng chỉ sau vài giây rồi phát nổ

C-STAT