Nhật phát triển robot giúp huấn luyện bác sĩ

C-STAT