Nhiếp ảnh tốc độ cao ghi lại khoảnh khắc "chớp mắt là biến mất"

C-STAT