Những vết lõm "bí ẩn" trên bề mặt của Phobos ở Sao Hỏa

C-STAT