"Nối gót" Venezuela, Campuchia tính phát hành tiền ảo quốc gia

C-STAT