Nokia ra mắt chip 5G ReefShark có tốc độ cao, tiêu thụ điện cực thấp

C-STAT