NÓNG! Sóng thần cao 2 mét ập vào thành phố Indonesia sau động đất

C-STAT