Nông trại công nghệ cao của Trung Quốc: Sản lượng 10 tấn/ngày, chỉ cần 4 nhân viên

C-STAT