Phát hiện 7 cụm sao lạ trong vành đĩa dải ngân hà

C-STAT