Phát hiện bộ xương 6.000 năm tuổi còn nguyên vẹn dưới công trường xây dựng

C-STAT