Phát hiện chuột không phải thủ phạm làm lây lan dịch hạch

C-STAT