Phát hiện E.coli trong quả bơ nhập khẩu từ Tây Ban Nha

C-STAT