Phát hiện kim loại và mảnh vụn nhiễm bẩn trong hàng loạt vắc xin cho người

C-STAT