Phát hiện loài muỗi thường cũng có thể truyền virus Zika

C-STAT