Phát hiện nhiều hiện vật nghìn năm tuổi dưới lòng hồ

C-STAT