Phát hiện những hành tinh giống trái đất là những hành tinh nóng nhất

C-STAT