Phát hiện "vùng chết" tại tâm chấn trận động đất ở Nam Á

C-STAT