Phát minh mới giúp con người tàng hình trước đám đông