Phát minh ra bát làm từ lá cây, thay thế cho hộp đựng thức ăn bằng xốp độc hại

C-STAT