Phát minh ra một loại da điện tử có khả năng tự phục hồi không khác gì Kẻ hủy diệt

C-STAT