Phát minh ra một loại vải diệt khuẩn khi phơi nắng

C-STAT