Phát minh tuyệt vời này chính là giải pháp cứu sống hàng trăm người trong biển lửa

C-STAT