Robot giải khối rubik trong 0,38 giây, phá kỷ lục của con người

C-STAT