Robot giống người có thể nâng vật nặng 30 kg

C-STAT