Sao Hỏa có thể từng có nhiều hồ đầy ắp nước suốt 10.000 năm

C-STAT