Sao "xác sống" phát nổ nhiều lần suốt 50 năm

C-STAT