Sinh viên người Việt phát minh chiếc máy dập lửa bằng âm thanh

C-STAT