Số người chết vì động đất, sóng thần Indonesia tăng lên hơn 1.200

C-STAT