Số người chết vì sóng thần Indonesia tăng lên hơn 100

C-STAT